НОВЫЕ СТРАНИЦЫ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗАХИСТИ УКРАЇНУ СЬОГОДНІˮ

пр-кт Героїв Сталінграда, 12-ж, м. Київ, 04210

38 068 940 82 65

Сидоренко Олексій Михайлович, ПП

Бердянск, вул. Урожайна, 2

050 595-57-90, 050 556-96-57, 050 635 97 56, 050 496 02 94

Партнеры

Золотые страницы Херсона

Районы
Посещаемость
Путеводитель

РекомендуемХерсон, Золотые страницы


Полтавський район /  Полтавский район / Poltava district

Історія району / История района / History of district 

        Полтавський район знаходиться в північно-східній частині Полтавської області. Він межує з Котелевським, Диканським, Решетилівським, Новосанжарським, Машівським, Чутівським районами. Полтавський район складається із 149 населених пунктів, які належать до 26 сільських рад. Його було створено 30 вересня 1925 р. Тоді центр Супрунівського району було перенесено із Супрунівки до Полтави, а Супрунівський район перейменовано на Полтавський. До 1930 р. Полтавський район був у складі Полтавського округу. 1930 р. Полтава стала окремою адміністративною одиницею.
        Взагалі історія району сягає тисячоліть, про що свідчать дані археологічних розкопок. Так, біля села Макухівка було відкрито неолітичні поселення, вік яких сягає понад 15 тис. років. Збереглися кургани по-близу с. Куликове, також є скіфські поселення біля с. Абазівка.
    В 1399 р. поряд із с. Тахтаулово відбулася битва між російсько-литовськими військами на чолі із князем Вітовтом і татарською ордою. Перед битвою татарський хан Тохтамиш жив тут аулом. На честь цієї битви названо Побиванкою спочатку річку, а потім село.
   В селі Жуках, у маєтку В. Кочубея, жив знаний літописець Самійло Величко, якому встановлено там пам`ятний знак. В урочищі Ступки (недалеко від Лісових Полян) є криниця Петра I, де, за переказами, відпочивав цар.
  Однією із найпомітніших візитівок району є село Ковалівка. На карті Г. Боплана створеній у другій четверті XVII ст., Ковалівка ще не була позначена. Вірогідно, що перші поселенці з`явилися тут пізніше, коли інтенсивно заселялися місця біля Ворскли. Дослідники вважають, що назва села пішла від прізвищ його засновників. В 1658 р. Ковалівка як і багато інших сіл і містечок Полтави, була пограбована татарами.
   Під час війни проти шведів 1708-1709 р.р. населеня Ковалівки виступило на боці росіян. 16 березня 1709 р. шведи спалили село. Згідно даних Румянцівського перепису 1765-1769 р., Ковалівка входила до складу другої сотні Полтавського полку.
    Зараз в Ковалівці створено меморіальний комплекс видатного педагога А. Макаренка, а саме: пам`ятник визначному педагогу і музей, що розташовано у двох будинках колишньої садиби барону Требко.
   Триби — урочище під Полтавою. У Трибах у 1920-1921 р. знаходилася дитяча колонія для малолітніх правопорушників, яку очолював А.  Макаренко. У 30-ті роки Триби стали місцем масових жертв сталінських репресій. Тут 14 квітня 1990 р., згідно з розпорядженням виконкому обласної ради народних депутатів та з дозволу санітарно-епідеміологічної станції та враховуючи громадську думку, було проведено перепоховання останків жертв репресій 30-х р.р. з виробленого піщаного кар’єру в урочище Триби. Біля могили, яка знаходиться на невисокому піщаному пагорбі у лісі, споруджено пам’ятний знак. Він являє собою декілька хрестів, які немовби виростають з пагорба. Завершує композицію центральний хрест з зіркою.
  Цікавою є і історія Мачух. Археологічні знахідки поблизу села свідчать, що ця територія була заселена ще до нашої ери. Зокрема, неподалік від Мачух, в урочищі “Таранов овраг”, знайдено великий могильник площею в 19 га і поселення ранньоскіфського часу (VII-VI ст до н. е.), а також два поселення середини і другої половини I тис. н. е. Розкопки цих пам`яток показали що тут проживало осідле землеробське населення. Писемні джерела свідчать про те що Мачухи як і інші сусідні села виникли в першій половині XVII ст. По даним Румянцівського перепису 1767-1769 р. в Мачухах проживала 1051 людина. На території району розташовані фортифікаційні споруди часів Шведсько-російської битви під Полтавою — російські редути.
   В часи північної війни, готуючись до генерального бою, Петро І 25 червня 1709 р. вивiв росiйську армiю ближче до Полтави, на правий берег Ворскли. Тут збудували укрiплений табiр. Армiя розташувалася фронтом до рiвнини, тилом до крутого берега. Позицiя була вибрана дуже вдало: на пiвнiчному заходi до табору примикав Малобудищанський, а праворуч — Яківщанський лiс. Мiж лiсами залишалася вiдкрита мiсцевiсть шириною у пiвтора кiлометра. 26 червня Петро I наказав побудувати тут систему обороних споруд: шiсть фронтальних редутiв i ще чотири перпендикулярно до них. Редути являли собою замкнутi чотирикутнi укрiплення для кругової оборони i складалися iз земляного валу висотою три метри та зовнiшнього рову глибиною до 2,5 м. Кожен бiк редуту мав 50 метрiв довжини. Розташованi вони були один вiд одного на вiдстанi пострiлу з рушницi — до 300 крокiв. Вони відіграли величезну роль на пер-шому етапі бою, коли шведській армії було завдано удару порівняно малочисельними загонами російських військ. На місці редутів у 1909 р. було встановлено 10 бетонних обелісків з чавунними орлами на верхів-ках. У 1939 р. до 230-річчя Полтавської битви ці обеліски замінили гранітними.
  Серед багатьох пам`ятників району найбільшу зацікавленість викликають: І. Мічуріну (с. Мачухи), І. Котляревському (с. Тах-таулове), Т. Шевченку (с. Микільське, с. Щербані), М. Щорсу (с. Черкасівка), В. Ча-паєву (с. Новоселівка).
   Полтавський район відомий своєю історією на весь світ. Його оспівували світові класики літератури та поезії. Щедрий він на історичні події, вражає своєю природою та культурною спадщиною.

  Полтавский район находится в северо-восточной части Полтавской области. Он граничит с Котелевским, Диканьским, Решетиловским, Новосанжарским, Машевским, Чутовским районами. Полтавский район состоит из 149 населенных пунктов, которые относятся к 26 сельским советам. Он был создан 30 сентября 1925 г. Тогда центр Супруновского района был перенесен из Супруновки в Полтаву, а Супруновский район переименовали на Полтавский. До 1930 г. Полтавский район был в составе Полтавского округа. В 1930 г. Полтава стала отдельной административной единицей.
   История Полтавского района насчитывает не одно тысячелетие, о чем свидетельствуют данные археологических раскопок. Так, в с. Макуховка, были обнаружены неолетические поселения, возраст которых превышает 15 тыс. лет. Сбереглись курганы вблизи с. Куликово, а также скифские поселения возле с. Абазовка.
    В 1399 г. рядом с с. Тахтаулово произошла битва между русско-литовскими войсками во главе с князем Витовтом и татарской ордой. Перед битвой татарский хан Тохтамыш жил здесь аулом. В честь этой битвы было названо Побыванкой сначала реку, а затем село.
    В с. Жуки, в поместье В. Кочубея, жил знаменитый летописец Самуил Величко. Сейчас там находится памятный знак в его честь. В урочище Ступка (рядом с с. Лесные Поляны) находится источник Петра I, где, по преданию отдыхал царь.
    Одним из самых знаменитых мест района является с. Ковалевка. На карте Г. Боплана, созданной во второй четверти XVII в., Ковалевка еще не была отмечена. Вероятно, что первые поселения появились здесь зна-чительно позже, когда интенсивно заселялись территории около Ворсклы. Исследователи считают, что название села пошло от прозвищ его основателей. В 1658 г. Ковалевка, как и много других сел и местечек района, была разграблена татарами.
   Во времена войны со шведами 1708-1709 г.г. население Ковалевки выступило на стороне русских. 16 марта 1709 г. шведы сожгли село. В соответствии с данными Румянцевской переписи 1765-1769 г., Ковалевка входила в состав второй сотни Полтавского полка. В селе Ковалевка создан мемориальный комплекс А. Макаренко, а именно: памятник известному педагогу и музей, который размещен в двух зданиях бывшей усадьбы барона Требко.
  Трибы — урочище под Полтавой. В 1920-1921 г.г. здесь размещалась детская колония для малолетних правонарушителей, которую возглавлял А. Макаренко. В 30-е годы Трибы стали местом массовых жертв сталинских репресий. Здесь 14 апреля 1990 г., в соответствии с распоряжение исполкома областного совета народных депутатов, с позволения санитарно-эпидемиологической службы, учитывая общественное мнение, было произведено перезахоронение останков жертв репресий 30-х г.г. из использо-ванного песчаного карьера в урочище Трибы. Около могилы, которая находится на невысоком песчаном холме в лесу, сооружен памятный знак. Он представляет собой несколько крестов, которые как-будто выраста-ют из холма. Завершает композицию центральный крест со звездой.
  Интересна также история с. Мачухи. Археологические находки вблизи этого села свидетельствуют о том, что эта территория была заселена еще до нашей эры. Около Мачух, в урочище «Таранов овраг», был об-наружен большой могильник площадью в 19 га и поселения раннескифского периода (VII-VI в. до. н. э.), а также два поселения середины и второй половины I тыс. до н. э. Раскопки показали, что здесь проживало оседлое земледельческое население. Письменные источники свидетельствуют о том, что Мачухи, как и другие соседние села возникли в первой половине XVII в. По данным Румянцевской переписи 1767-1769 г.г. в Мачухах проживало 1051 человек. На территории района размещаются фортификационные сооружения времен шведско-русской битвы под Полтавой — русские редуты.
  Во времена Северной войны готовясь к генеральному бою, Петр І 25 июня 1709 г. вывел русскую армию ближе к Полтаве, на правый берег Ворсклы. Здесь построили  укрепленный табор. Армия разместилась фронтом до равнины, тылом к крутому берегу. Позиция была выбрана очень удач-но: на северо-западе к табору примыкал Малобудыщанский, а справа — Яковщанский лес. Между лесами оставалась открытой местность в полтора километра. 26 июня Петр І приказал построить здесь систему оборонных сооружений: шесть фронтальных редутов и еще четыре перпендикулярно к ним. Редуты представляли собой замкнутые четырехугольные укрепления для круговой обороны и состояли из земляного вала высотой три метра и внешнего рва глубиной 2,5 м. Каждый бок редутов имел 50 метров длиной. Размещены они были на расстоянии выстрела из ружья — 300 шагов друг от друга. Редуты сыграли огромную роль на первом этапе боя, когда шведской армии был нанесен удар сравнительно малочисленными отрядами русских войск. На месте редутов в 1909 г. было установлено 10 бетонных обелисков с чугунными орлами на вершинах. В 1939 к 230-летию Полтавской битвы эти обелиски заменили гранитными.
  Среди множества памятников района наибольший интерес представляют: И. Мичурину (с. Мачухи), И. Котляревскому (с. Тахтаулово), Т. Шевченко (с. Микильское, с. Щербани), М. Щосру (с. Черкасовка), В. Чапаеву (с. Новоселовка) и др.
  Полтавский район известен своей исто-рией на весь мир. Его воспевали  классики мировой литературы и поезии. Щедрый он на исторические события, поражает красотой природы и культурным наследием.

Poltava district is located in the north-eastern part of Poltava region, forming boundaries with Kotelva, Dykanka, Reshytylivka, Novi Sanzhary, Mashivka, Chutovo districts. Poltava district consists of 149 localities that belong to 26 rural councils. It was formed on September 30, 1925. At that time the center of Suprunivka district was transferred from Suprunika to Poltava and Suprunivka district was renamed to Poltava district. Before 1930, Poltava district was part of Poltava County. In 1930 Poltava was a separate administrative unit.
In general, the history of the area stretches back thousands of years, as evidenced by archaeological excavation data. Near the village of Makukhivka a Neolithic settlement was found, the age of which is more than 15 thousand years. There are also mounds near the village of Kulykove and Scythian settlements near the village of Abazivka.
In 1399, near the village of Takhtaulovo there was a battle between Russian and Lithuanian armies led by Prince Vitovt and a Tatar horde. In honor of this battle the river and then the village was named as Pobyvanka.
Furthermore, in the village of Zhuky lived a famous chronicler Samiylo Velychko, who was honored by a monument there. One of the most notable features of the district is the village of Kovalivka. Kovalivka was not yet marked on the map of Boplan created in the second quarter of the 17th century. It is likely that the first settlements appeared here later when the places near the Vorskla were being intensely inhabited. Researchers believe that the name of the village came from the names of its founders. In 1658 Kovalivka, like many other villages and towns of Poltava, was looted by Tatars.
During the war against the Swedes of 1708-1709 the population supported the Russians. On March 16, 1709 the Swedes burnt down the village. According to Rumiankivka census of 1765- 1769, Kovalivka was part of a second sotnia of Poltava Regiment. In the village there was created a memorial complex to A.Makarenko, namely a monument to a distinguished teacher and a museum, located in two buildings of the former estate of the Trebka barons. Tryby is a tract near Poltava, where in 1920-1921 there was a children's colony for juvenile offenders, headed by A.Makarenko. In the 1930s Tryby became a place of massive victims of Stalin's repressions.  On April 14, 1990, in accordance with the directives of the Executive Committee of the Regional Council of people's deputies, with the permission of sanitary-epidemiological station and taking into account public opinion, the remains of victims of the repression in the 1930s were reburied.
Near the tomb, which is located on a low sandy hill in a wood, a monument was erected. It is a few crosses which seem to sprout from the hill with a central cross having a star. The author of the draft design of the monument is a resident of Poltava V. Shevchenko. The history of Machukhy is absorbing as well. The archeological finds near the village indicate that this area was populated BC. In particular, near Machukhy, in the tract of Taranov ravine a large burial ground of 19 hectares and the settlement of the early Scythian period (7-6 century BC) were found, as well as two settlements of the middle and the second half of the 1 millennium AD. The excavations have shown that there lived settled agricultural population. The written sources indicate that Machukhy as well as other neighboring villages emerged in the first half of the 17th century. According to Rumiankivka census of 1767-1769 1051 people resided in Machukhy.  Preparing for the major battle, on June 25, 1709, Peter I led a Russian army closer to Poltava to the right bank of the Vorskla. Here a second fortified camp was built. The position was successfully chosen, in the north-west the camp adjoined Mali Budyscha wood and to the right Akivtsi wood. On June 26, Peter I ordered to build a system of fortification buildings here, six frontal redoubts and other four perpendicular to them. The redoubts were closed quadrangular for circular defence and consisted of an earth-deposit of three meters in height and an outer ditch of 2.5 m in depth. Each side of a redoubt was 50 m long. They were located from one another at a distance of a rifle shot, up to 300 steps. They played a huge role in the first battle, when the Swedish army was almost defeated by scanty Russian troops. In place of the redoubts in 1909 10 concrete obelisks with cast-iron eagles on tops were erected. In 1939 to 230-anniversary of Poltava battle these obelisks were replaced with granite ones. Among a lot of monuments in the district the greatest interest arouse the one to I.Michuryn (in the village of Machukhy), I.Kotliarevky (Takhtaulove), T.Shevchenko (Mykilske, Scherbani), M.Schors (Cherkasivka), V.Chapaiev (Novoselivka).
Poltava district is known for its history all over world. It was eulogized by the world classics of literature and poetry. It abounds in historical events, astounding nature and cultural heritage.
 Poltava district is located in the north-eastern part of Poltava region, forming boundaries with Kotelva, Dykanka, Reshytylivka, Novi Sanzhary, Mashivka, Chutovo districts. Poltava district consists of 149 localities that belong to 26 rural councils. It was formed on September 30, 1925. At that time the center of Suprunivka district was transferred from Suprunika to Poltava and Suprunivka district was renamed to Poltava district. Before 1930, Poltava district was part of Poltava County. In 1930 Poltava was a separate administrative unit.
In general, the history of the area stretches back thousands of years, as evidenced by archaeological excavation data. Near the village of Makukhivka a Neolithic settlement was found, the age of which is more than 15 thousand years. There are also mounds near the village of Kulykove and Scythian settlements near the village of Abazivka.
In 1399, near the village of Takhtaulovo there was a battle between Russian and Lithuanian armies led by Prince Vitovt and a Tatar horde. In honor of this battle the river and then the village was named as Pobyvanka.
Furthermore, in the village of Zhuky lived a famous chronicler Samiylo Velychko, who was honored by a monument there. One of the most notable features of the district is the village of Kovalivka. Kovalivka was not yet marked on the map of Boplan created in the second quarter of the 17th century. It is likely that the first settlements appeared here later when the places near the Vorskla were being intensely inhabited. Researchers believe that the name of the village came from the names of its founders. In 1658 Kovalivka, like many other villages and towns of Poltava, was looted by Tatars.
During the war against the Swedes of 1708-1709 the population supported the Russians. On March 16, 1709 the Swedes burnt down the village. According to Rumiankivka census of 1765- 1769, Kovalivka was part of a second sotnia of Poltava Regiment. In the village there was created a memorial complex to A.Makarenko, namely a monument to a distinguished teacher and a museum, located in two buildings of the former estate of the Trebka barons. Tryby is a tract near Poltava, where in 1920-1921 there was a children's colony for juvenile offenders, headed by A.Makarenko. In the 1930s Tryby became a place of massive victims of Stalin's repressions.  On April 14, 1990, in accordance with the directives of the Executive Committee of the Regional Council of people's deputies, with the permission of sanitary-epidemiological station and taking into account public opinion, the remains of victims of the repression in the 1930s were reburied.
Near the tomb, which is located on a low sandy hill in a wood, a monument was erected. It is a few crosses which seem to sprout from the hill with a central cross having a star. The author of the draft design of the monument is a resident of Poltava V. Shevchenko. The history of Machukhy is absorbing as well. The archeological finds near the village indicate that this area was populated BC. In particular, near Machukhy, in the tract of Taranov ravine a large burial ground of 19 hectares and the settlement of the early Scythian period (7-6 century BC) were found, as well as two settlements of the middle and the second half of the 1 millennium AD. The excavations have shown that there lived settled agricultural population. The written sources indicate that Machukhy as well as other neighboring villages emerged in the first half of the 17th century. According to Rumiankivka census of 1767-1769 1051 people resided in Machukhy.  Preparing for the major battle, on June 25, 1709, Peter I led a Russian army closer to Poltava to the right bank of the Vorskla. Here a second fortified camp was built. The position was successfully chosen, in the north-west the camp adjoined Mali Budyscha wood and to the right Akivtsi wood. On June 26, Peter I ordered to build a system of fortification buildings here, six frontal redoubts and other four perpendicular to them. The redoubts were closed quadrangular for circular defence and consisted of an earth-deposit of three meters in height and an outer ditch of 2.5 m in depth. Each side of a redoubt was 50 m long. They were located from one another at a distance of a rifle shot, up to 300 steps. They played a huge role in the first battle, when the Swedish army was almost defeated by scanty Russian troops. In place of the redoubts in 1909 10 concrete obelisks with cast-iron eagles on tops were erected. In 1939 to 230-anniversary of Poltava battle these obelisks were replaced with granite ones. Among a lot of monuments in the district the greatest interest arouse the one to I.Michuryn (in the village of Machukhy), I.Kotliarevky (Takhtaulove), T.Shevchenko (Mykilske, Scherbani), M.Schors (Cherkasivka), V.Chapaiev (Novoselivka).
Poltava district is known for its history all over world. It was eulogized by the world classics of literature and poetry. It abounds in historical events, astounding nature and cultural heritage.
 


  
ПП "Издательство Арта" © 2005 - 2022
Главная / Каталог / Партнеры / Вопросы / Контакты / Авторизация
Разработка и дизайн сайта: студия "Конструктив"

Страница сгенерирована за 0.0536 сек, посетили 6704 раз.